Croeso i Coychurch gwefan Gymunedol

Pen-y-Bont ward Llangrallo Lower wedi'i lleoli i'r de ac i'r dwyrain o ben-y-Bont y dref. Mae'n cwmpasu ardal i'r gogledd, i'r de ac i'r dwyrain o Llangrallo pentref a gorllewin i ehangu pentref Waterton yn ogystal â diwydiannol a manwerthu ystadau mewn rhwng

Mae'r rhan fwyaf o Coychurch pentref wedi ei leoli o fewn llain drionglog, yn rhwym i Abertawe i Paddington trac rheilffordd ar ymyl gogleddol, yr A473 gan-pasio ar yr ochr ddeheuol, ac yn olaf y B4181 i ben gorllewinol y pentref. Mae gan y pentref mae rhai yn hynod o hen adeiladau, gan gynnwys yr eglwys, sef y canolbwynt ar gyfer llawer o'r pentrefi cyfagos, gan gynnwys Llangan ac eglwys y Santes Fair.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch y wefan cysylltwch â gweinyddwr y wefan, Mabyn Thomas. Gweler y manylion cyswllt isod.